ماشین حساب استخراج ارزهای دیجیتال؛ محاسبه سودآوری ماینینگ

asic Innosilicon A۹++ ZMaster
انتخاب دستگاه
 • Innosilicon A10 Pro 500Mh Innosilicon A۱۰ Pro ۵۰۰Mh ( GPU )
 • Innosilicon A9++ ZMaster Innosilicon A۹++ ZMaster ( ASIC )
 • Aladdin L2 30T Aladdin L۲ 30T ( ASIC )
 • Aladdin T1 32T Aladdin T۱ 32T ( ASIC )
 • AMDRadeon R9 380 4GB AMDRadeon R۹ ۳۸۰ 4GB ( GPU )
 • AMDRadeon R9 Fury AMDRadeon R۹ Fury ( GPU )
 • AMDRadeon RX 470 4GB AMDRadeon RX ۴۷۰ 4GB ( GPU )
 • AMDRadeon RX 480 8GB AMDRadeon RX ۴۸۰ 8GB ( GPU )
 • AMDRadeon RX 5500 XT 8GB (*) AMDRadeon RX ۵۵۰۰ XT 8GB (*) ( GPU )
 • AMDRadeon RX 5600 XT AMDRadeon RX ۵۶۰۰ XT ( GPU )
 • AMDRadeon RX 570 4GB AMDRadeon RX ۵۷۰ 4GB ( GPU )
 • AMDRadeon RX 5700 AMDRadeon RX ۵۷۰۰ ( GPU )
 • AMDRadeon RX 5700 XT AMDRadeon RX ۵۷۰۰ XT ( GPU )
 • AMDRadeon RX 580 8GB AMDRadeon RX ۵۸۰ 8GB ( GPU )
 • AMDRadeon RX 6600 (*) AMDRadeon RX ۶۶۰۰ (*) ( GPU )
 • AMDRadeon RX 6600 XT AMDRadeon RX ۶۶۰۰ XT ( GPU )
 • AMDRadeon RX 6700 XT AMDRadeon RX ۶۷۰۰ XT ( GPU )
 • AMDRadeon RX 6800 AMDRadeon RX ۶۸۰۰ ( GPU )
 • AMDRadeon RX 6800 XT AMDRadeon RX ۶۸۰۰ XT ( GPU )
 • AMDRadeon RX 6900 XT (*) AMDRadeon RX ۶۹۰۰ XT (*) ( GPU )
 • AMDRadeon RX Vega 56 AMDRadeon RX Vega ۵۶ ( GPU )
 • AMDRadeon RX Vega 64 AMDRadeon RX Vega ۶۴ ( GPU )
 • AMDRadeon VII AMDRadeon VII ( GPU )
 • Baikal BK-G28 Baikal BK-G28 ( ASIC )
 • Bitmain Antminer D5 Bitmain Antminer D۵ ( ASIC )
 • Bitmain Antminer D7 Bitmain Antminer D۷ ( ASIC )
 • Bitmain Antminer DR5 (35Th) Bitmain Antminer DR۵ (35Th) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer E9 Bitmain Antminer E۹ ( GPU )
 • Bitmain Antminer K5 Bitmain Antminer K۵ ( ASIC )
 • Bitmain Antminer L3+ Bitmain Antminer L۳+ ( ASIC )
 • Bitmain Antminer L3++ Bitmain Antminer L۳++ ( ASIC )
 • Bitmain Antminer L7 9160Mh Bitmain Antminer L۷ 9160Mh ( ASIC )
 • Bitmain Antminer L7 9500Mh Bitmain Antminer L۷ 9500Mh ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S11 Bitmain Antminer S۱۱ ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S15 Bitmain Antminer S۱۵ ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S15 (eco mode) Bitmain Antminer S۱۵ (eco mode) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17 53Th Bitmain Antminer S۱۷ 53Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17 56Th Bitmain Antminer S۱۷ 56Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17 59Th Bitmain Antminer S۱۷ 59Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17 Pro 50Th Bitmain Antminer S۱۷ Pro ۵۰Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17 Pro 53Th Bitmain Antminer S۱۷ Pro ۵۳Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17 Pro 56Th Bitmain Antminer S۱۷ Pro ۵۶Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17 Pro 59Th Bitmain Antminer S۱۷ Pro ۵۹Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17+ 67Th Bitmain Antminer S۱۷+ 67Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17+ 70Th Bitmain Antminer S۱۷+ 70Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17+ 73Th Bitmain Antminer S۱۷+ 73Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17+ 76Th Bitmain Antminer S۱۷+ 76Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17e 60T Bitmain Antminer S۱۷e 60T ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S17e 64T Bitmain Antminer S۱۷e 64T ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S19 95Th Bitmain Antminer S۱۹ 95Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S19 Pro Bitmain Antminer S۱۹ Pro ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S19 Pro+ Hyd Bitmain Antminer S۱۹ Pro+ Hyd ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S19 XP Bitmain Antminer S۱۹ XP ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S19J 110Th Bitmain Antminer S۱۹J 110Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S19J 90Th Bitmain Antminer S۱۹J 90Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S19J Pro 100Th Bitmain Antminer S۱۹J Pro ۱۰۰Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S19J Pro 104Th Bitmain Antminer S۱۹J Pro ۱۰۴Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S19J Pro 96Th Bitmain Antminer S۱۹J Pro ۹۶Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S9 SE 16Th Bitmain Antminer S۹ SE 16Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S9 SE 17Th Bitmain Antminer S۹ SE 17Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S9j 14.5T Bitmain Antminer S۹j 14.5T ( ASIC )
 • Bitmain Antminer S9k Bitmain Antminer S۹k ( ASIC )
 • Bitmain Antminer T15 Bitmain Antminer T۱۵ ( ASIC )
 • Bitmain Antminer T15 (eco mode) Bitmain Antminer T۱۵ (eco mode) ( ASIC )
 • Bitmain Antminer T17 40Th Bitmain Antminer T۱۷ 40Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer T17 42Th Bitmain Antminer T۱۷ 42Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer T17+ 55Th Bitmain Antminer T۱۷+ 55Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer T17+ 58Th Bitmain Antminer T۱۷+ 58Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer T17+ 64Th Bitmain Antminer T۱۷+ 64Th ( ASIC )
 • Bitmain Antminer T17e Bitmain Antminer T۱۷e ( ASIC )
 • Bitmain Antminer T19 Bitmain Antminer T۱۹ ( ASIC )
 • Bitmain Antminer Z11 Bitmain Antminer Z۱۱ ( ASIC )
 • Bitmain Antminer Z11E Bitmain Antminer Z۱۱E ( ASIC )
 • Bitmain Antminer Z11J Bitmain Antminer Z۱۱J ( ASIC )
 • Bitmain Antminer Z15 Bitmain Antminer Z۱۵ ( ASIC )
 • Bitmain Antminer Z9 Bitmain Antminer Z۹ ( ASIC )
 • BlackMiner F1+ BlackMiner F۱+ ( ASIC )
 • BlackMiner F1-Ultra BlackMiner F1-Ultra ( ASIC )
 • Canaan Avalon 1047 Canaan Avalon ۱۰۴۷ ( ASIC )
 • Canaan Avalon 1066 Canaan Avalon ۱۰۶۶ ( ASIC )
 • Canaan Avalon 1126 Canaan Avalon ۱۱۲۶ ( ASIC )
 • Canaan Avalon 1146 Canaan Avalon ۱۱۴۶ ( ASIC )
 • Canaan Avalon 1166 Canaan Avalon ۱۱۶۶ ( ASIC )
 • Canaan Avalon 1166 PRO 72Th Canaan Avalon ۱۱۶۶ PRO ۷۲Th ( ASIC )
 • Canaan Avalon 1166 PRO 78Th Canaan Avalon ۱۱۶۶ PRO ۷۸Th ( ASIC )
 • Canaan Avalon 1246 81T Canaan Avalon ۱۲۴۶ 81T ( ASIC )
 • Canaan Avalon 1246 85T Canaan Avalon ۱۲۴۶ 85T ( ASIC )
 • Canaan Avalon 852 Canaan Avalon ۸۵۲ ( ASIC )
 • Canaan Avalon 911 Canaan Avalon ۹۱۱ ( ASIC )
 • Cheetah Miner F1-24T Cheetah Miner F۱-۲۴T ( ASIC )
 • Cheetah Miner F3-30T Cheetah Miner F۳-۳۰T ( ASIC )
 • Cheetah Miner F5i-60T Cheetah Miner F۵i-۶۰T ( ASIC )
 • Cheetah Miner F5M 53T Cheetah Miner F۵M 53T ( ASIC )
 • Dayun Zig Z1 Dayun Zig Z۱ ( ASIC )
 • Dayun Zig Z1 Pro Dayun Zig Z۱ Pro ( ASIC )
 • Dayun Zig Z1+ Dayun Zig Z۱+ ( ASIC )
 • Ebang EBIT E10 Ebang EBIT E۱۰ ( ASIC )
 • Ebang EBIT E10.1 Ebang EBIT E۱۰.۱ ( ASIC )
 • Ebang EBIT E10.2 Ebang EBIT E۱۰.۲ ( ASIC )
 • Ebang EBIT E10.3 Ebang EBIT E۱۰.۳ ( ASIC )
 • Ebang EBIT E11++ Ebang EBIT E۱۱++ ( ASIC )
 • Ebang EBIT E12 Ebang EBIT E۱۲ ( ASIC )
 • Ebang EBIT E12+ Ebang EBIT E۱۲+ ( ASIC )
 • Ebang EBIT E9.3 Ebang EBIT E۹.۳ ( ASIC )
 • Ebang EBIT E9.5 Ebang EBIT E۹.۵ ( ASIC )
 • Ebang EBIT E9i+ Ebang EBIT E۹i+ ( ASIC )
 • FusionSilicon X1 FusionSilicon X۱ ( ASIC )
 • FusionSilicon X7 FusionSilicon X۷ ( ASIC )
 • FusionSilicon X7+ FusionSilicon X۷+ ( ASIC )
 • Goldshell CK5 Goldshell CK5 ( ASIC )
 • Goldshell CK6 Goldshell CK6 ( ASIC )
 • Goldshell HS5 Goldshell HS5 ( ASIC )
 • Goldshell LB1 Goldshell LB1 ( ASIC )
 • Goldshell LT5 Goldshell LT5 ( ASIC )
 • Goldshell LT5-Pro Goldshell LT5-Pro ( ASIC )
 • Goldshell LT6 Goldshell LT6 ( ASIC )
 • Goldshell Mini-DOGE Goldshell Mini-DOGE ( ASIC )
 • Goldshell ST BOX Goldshell ST BOX ( ASIC )
 • iBeLink BM-N1 iBeLink BM-N1 ( ASIC )
 • Innosilicon A10 Pro+ 7GB Innosilicon A۱۰ Pro+ ۷GB ( GPU )
 • Innosilicon A6+ LTC Master Innosilicon A۶+ LTC Master ( ASIC )
 • Innosilicon A9 ZMaster Innosilicon A۹ ZMaster ( ASIC )
 • Innosilicon A9+ ZMaster Innosilicon A۹+ ZMaster ( ASIC )
 • Innosilicon T2 Turbo+ 32T Innosilicon T۲ Turbo+ ۳۲T ( ASIC )
 • Innosilicon T2T-26T Innosilicon T2T-26T ( ASIC )
 • Innosilicon T2T-30T Innosilicon T2T-30T ( ASIC )
 • Innosilicon T2T-37T Innosilicon T2T-37T ( ASIC )
 • Innosilicon T3 40T Innosilicon T۳ 40T ( ASIC )
 • Innosilicon T3 43T Innosilicon T۳ 43T ( ASIC )
 • Innosilicon T3 50T Innosilicon T۳ 50T ( ASIC )
 • Innosilicon T3+ 57T Innosilicon T۳+ 57T ( ASIC )
 • Innosilicon T3+ 67T Innosilicon T۳+ 67T ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer D1 MicroBT Whatsminer D۱ ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M10 MicroBT Whatsminer M۱۰ ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M10S MicroBT Whatsminer M۱۰S ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M20 45T MicroBT Whatsminer M۲۰ 45T ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M20S 65T MicroBT Whatsminer M۲۰S 65T ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M20S 68T MicroBT Whatsminer M۲۰S 68T ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M21 MicroBT Whatsminer M۲۱ ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M21S 56T MicroBT Whatsminer M۲۱S 56T ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M21S 58T MicroBT Whatsminer M۲۱S 58T ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M30s MicroBT Whatsminer M۳۰s ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M30S+ 100T MicroBT Whatsminer M۳۰S+ 100T ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M30S++ 108T MicroBT Whatsminer M۳۰S++ 108T ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M30S++ 110T MicroBT Whatsminer M۳۰S++ 110T ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M31S 70T MicroBT Whatsminer M۳۱S 70T ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M31S+ 68T MicroBT Whatsminer M۳۱S+ 68T ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M31S+ 76T MicroBT Whatsminer M۳۱S+ 76T ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M31S+ 82T MicroBT Whatsminer M۳۱S+ 82T ( ASIC )
 • MicroBT Whatsminer M32 68T MicroBT Whatsminer M۳۲ 68T ( ASIC )
 • NVIDIA GeForce GTX 1070 NVIDIA GeForce GTX ۱۰۷۰ ( GPU )
 • NVIDIAGeForce GTX 1050 Ti NVIDIAGeForce GTX ۱۰۵۰ Ti ( GPU )
 • NVIDIAGeForce GTX 1060 6GB NVIDIAGeForce GTX ۱۰۶۰ 6GB ( GPU )
 • NVIDIAGeForce GTX 1070 Ti NVIDIAGeForce GTX ۱۰۷۰ Ti ( GPU )
 • NVIDIAGeForce GTX 1080 NVIDIAGeForce GTX ۱۰۸۰ ( GPU )
 • NVIDIAGeForce GTX 1080 Ti NVIDIAGeForce GTX ۱۰۸۰ Ti ( GPU )
 • NVIDIAGeForce GTX 1660 NVIDIAGeForce GTX ۱۶۶۰ ( GPU )
 • NVIDIAGeForce GTX 1660 Super NVIDIAGeForce GTX ۱۶۶۰ Super ( GPU )
 • NVIDIAGeForce GTX 1660 Ti NVIDIAGeForce GTX ۱۶۶۰ Ti ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 2060 NVIDIAGeForce RTX ۲۰۶۰ ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 2060 Super (*) NVIDIAGeForce RTX ۲۰۶۰ Super (*) ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 2070 NVIDIAGeForce RTX ۲۰۷۰ ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 2070 Super (*) NVIDIAGeForce RTX ۲۰۷۰ Super (*) ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 2080 NVIDIAGeForce RTX ۲۰۸۰ ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 2080 Super (*) NVIDIAGeForce RTX ۲۰۸۰ Super (*) ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 2080 Ti NVIDIAGeForce RTX ۲۰۸۰ Ti ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 3050 (*) NVIDIAGeForce RTX ۳۰۵۰ (*) ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 3060 NVIDIAGeForce RTX ۳۰۶۰ ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 3060 Full Unlock NVIDIAGeForce RTX ۳۰۶۰ Full Unlock ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 3060 LHR NVIDIAGeForce RTX ۳۰۶۰ LHR ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 3060 Ti NVIDIAGeForce RTX ۳۰۶۰ Ti ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 3060 Ti LHR NVIDIAGeForce RTX ۳۰۶۰ Ti LHR ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 3070 NVIDIAGeForce RTX ۳۰۷۰ ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 3070 LHR NVIDIAGeForce RTX ۳۰۷۰ LHR ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 3070 Ti NVIDIAGeForce RTX ۳۰۷۰ Ti ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 3080 NVIDIAGeForce RTX ۳۰۸۰ ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 3080 LHR NVIDIAGeForce RTX ۳۰۸۰ LHR ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 3080 Ti NVIDIAGeForce RTX ۳۰۸۰ Ti ( GPU )
 • NVIDIAGeForce RTX 3090 NVIDIAGeForce RTX ۳۰۹۰ ( GPU )
 • NVIDIARTX A2000 6GB (*) NVIDIARTX A۲۰۰۰ 6GB (*) ( GPU )
 • NVIDIARTX A4000 (*) NVIDIARTX A۴۰۰۰ (*) ( GPU )
 • NVIDIARTX A4500 (*) NVIDIARTX A۴۵۰۰ (*) ( GPU )
 • NVIDIARTX A5000 (*) NVIDIARTX A۵۰۰۰ (*) ( GPU )
 • Obelisk SC1 Obelisk SC1 ( ASIC )
 • Obelisk SC1 Dual Obelisk SC1 Dual ( ASIC )
 • Obelisk SC1 Immersion Obelisk SC1 Immersion ( ASIC )
 • Obelisk SC1 Slim Obelisk SC1 Slim ( ASIC )
 • Spondoolies SPx36 Spondoolies SPx36 ( ASIC )
 • StrongU STU-U1 StrongU STU-U1 ( ASIC )
 • StrongU STU-U1+ StrongU STU-U1+ ( ASIC )
 • StrongU STU-U1++ StrongU STU-U1++ ( ASIC )
 • StrongU STU-U6 StrongU STU-U6 ( ASIC )
 • StrongU STU-U8 StrongU STU-U8 ( ASIC )
 • Todek Toddminer C1 Todek Toddminer C۱ ( ASIC )
 • Todek Toddminer C1 Pro Todek Toddminer C۱ Pro ( ASIC )
W
تومان
%

سود خالص ماهانه

۰ تومان

محاسبات ماهانه :

 • هزینه برق مصرفی

  ۰
 • کارمزد استخر

  ۰
 • درامد اصلی

  ۰
 • درامد به تومان

  ۰
 • درامد به دلار

  ۰
دلار با نرخ ۶۱,۲۳۹ تومان محاسبه شده است

قیمت فعلی FLO

$۰.۰۱۰۶۱۴
۶۵۰.۰۲ تومان
 • الگوریتم :

  Scrypt
 • سختی شبکه :

  ۲۴۵.۱۱
 • نرخ هش کل شبکه :

  ۱۶۱۹۶۲۱۲۴۹۰
 • حجم بازار :

 • زمان بلاک :

  ۶۵.۰ ثانیه
 • پاداش بلاک :

  ۱.۵۶۲۵ واحد
 • درامد روزانه شبکه :

  ۲۲.۰۴۵۶۶۶۰۸۲۸۶۱
 • درامد ماهانه شبکه :

  ۶۶۱.۳۶۹۹۸۲۴۸۵۸۳
 • درامد سالانه شبکه :

  ۸۰۴۶.۶۶۸۱۲۰۲۴۴۳
 • درامد روزانه کل ارزها :

  ۵۸,۲۳۱,۸۰۸ $
 • درامد ماهانه کل ارزها :

  ۱,۷۴۶,۹۵۴,۲۳۶ $
 • درامد سالانه کل ارزها :

  ۲۱,۲۵۴,۶۰۹,۸۶۸ $