تحت نظر
BTC
تحت نظر

روی ستاره‌ی مربوط به هر ارز کلیک کنید و آن را به لیست مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. با کلیک روی دکمه تحت نظر و بوکمارک کردن این صفحه ارزهای مهم‌تان را مدام رصد کنید.

همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$70,392۴,۰۲۶,۵۷۸,۵۱۷تومان $1.387T ۷۹.۳۶ هزار همت $22.62B ۱.۲۹۴ هزار همت 2.07%4.53%bitcoin-chart
2$3,972.21۲۲۷,۲۱۸,۶۴۲تومان $477.2B ۲۷.۳۰ هزار همت $18.54B ۱.۰۶۱ هزار همت 3.35%27.68%ethereum-chart
3$0.999094۵۷,۱۵۰تومان $111.8B ۶.۳۹۹ هزار همت $58.16B ۳.۳۲۸ هزار همت 0.07%-0.09%tether-chart
4$613.01۳۵,۰۶۵,۵۹۰تومان $90.45B ۵.۱۷۵ هزار همت $1.574B ۹۰.۰۶ همت 1.71%6.40%bnb-chart
5$170.81۹,۷۷۰,۷۶۹تومان $76.76B ۴.۳۹۲ هزار همت $2.634B ۱۵۰.۷ همت 4.2%-4.14%solana-chart
6$0.999943۵۷,۱۹۸تومان $32.64B ۱.۸۶۷ هزار همت $4.971B ۲۸۴.۴ همت 0.03%-0.01%usd-coin-chart
7$0.539078۳۰,۸۳۶تومان $29.88B ۱.۷۱۰ هزار همت $923.3M ۵۲.۸۲ همت 1.06%4.38%xrp-chart
8$0.172935۹,۸۹۲تومان $24.98B ۱.۴۲۹ هزار همت $1.287B ۷۳.۶۲ همت 2.7%13.52%dogecoin-chart
9$6.49۳۷۱,۶۰۵تومان $22.57B ۱.۲۹۲ هزار همت $142.1M ۸.۱۳۱ همت 2.44%-0.53%toncoin-chart
10$0.470380۲۶,۹۰۶تومان $16.79B ۹۶۰.۵ همت $278.2M ۱۵.۹۲ همت 2.04%0.53%cardano-chart
11$38.34۲,۱۹۳,۵۵۹تومان $15.07B ۸۶۲.۱ همت $305.8M ۱۷.۴۹ همت 3.32%5.02%avalanche-chart
12$0.000025۱تومان $15.21B ۸۷۰.۰ همت $755.4M ۴۳.۲۲ همت 5.16%6.80%shiba-inu-chart
13$7.65۴۳۷,۹۶۸تومان $11.01B ۶۲۹.۹ همت $184.5M ۱۰.۵۶ همت 0.69%8.68%polkadot-new-chart
14$17.88۱,۰۲۳,۲۲۵تومان $10.50B ۶۰۰.۹ همت $387.8M ۲۲.۱۹ همت 4.06%8.53%chainlink-chart
15$0.111749۶,۳۹۲تومان $9.767B ۵۵۸.۸ همت $313.7M ۱۷.۹۵ همت 1.74%-8.47%tron-chart
16$502.05۲۸,۷۱۸,۴۷۰تومان $9.896B ۵۶۶.۲ همت $293.4M ۱۶.۷۹ همت 2.75%3.18%bitcoin-cash-chart
17$7.93۴۵۳,۹۹۶تومان $8.571B ۴۹۰.۴ همت $436.4M ۲۴.۹۷ همت 0.28%-0.49%near-protocol-chart
18$0.743643۴۲,۵۳۷تومان $7.368B ۴۲۱.۵ همت $238.2M ۱۳.۶۳ همت 2.82%7.81%polygon-chart
19$0.000016۰.۹تومان $7.123B ۴۰۷.۵ همت $2.643B ۱۵۱.۲ همت 6.73%80.14%pepe-chart
20$11.13۶۳۶,۸۴۷تومان $6.668B ۳۸۱.۵ همت $313.1M ۱۷.۹۱ همت 4.56%44.28%uniswap-chart
21$85.84۴,۹۱۰,۴۴۹تومان $6.402B ۳۶۶.۳ همت $310.7M ۱۷.۷۸ همت 1.58%2.56%litecoin-chart
22$12.49۷۱۴,۸۲۵تومان $5.803B ۳۳۲.۰ همت $70.77M ۴.۰۴۹ همت 2.18%-1.94%internet-computer-chart
23$5.98۳۴۲,۱۳۳تومان $5.540B ۳۱۷.۰ همت $2.800M ۱۶۰.۲ میلیارد ت 0.41%0.94%unus-sed-leo-chart
24$0.999753۵۷,۱۸۷تومان $5.347B ۳۰۵.۹ همت $210.5M ۱۲.۰۴ همت 0.01%-0.02%multi-collateral-dai-chart
25$32.51۱,۸۵۹,۶۸۵تومان $4.788B ۲۷۳.۹ همت $336.1M ۱۹.۲۳ همت 0.4%15.65%ethereum-classic-chart
26$9.64۵۵۱,۸۹۳تومان $4.207B ۲۴۰.۷ همت $137.5M ۷.۸۶۸ همت 5.18%14.50%aptos-chart
27$10.29۵۸۹,۱۲۲تومان $4.003B ۲۲۹.۰ همت $186.0M ۱۰.۶۴ همت 3.01%-1.64%render-chart
28$0.108559۶,۲۰۹تومان $3.881B ۲۲۲.۰ همت $37.84M ۲.۱۶۵ همت 0.94%-3.44%hedera-chart
29$2.43۱۳۹,۲۸۱تومان $3.609B ۲۰۶.۵ همت $53.33M ۳.۰۵۱ همت 1.37%4.86%immutable-x-chart
30$1.04۵۹,۷۵۴تومان $3.410B ۱۹۵.۱ همت $41.59M ۲.۳۸۰ همت 0.46%9.82%mantle-chart
31$0.141117۸,۰۷۲تومان $3.352B ۱۹۱.۸ همت $31.16M ۱.۷۸۳ همت 0.72%14.38%kaspa-chart
32$8.65۴۹۵,۲۱۰تومان $3.384B ۱۹۳.۶ همت $98.13M ۵.۶۱۴ همت 2.73%4.27%cosmos-chart
33$6.19۳۵۴,۴۳۵تومان $3.449B ۱۹۷.۳ همت $154.3M ۸.۸۲۶ همت 4.8%10.83%filecoin-chart
34$0.121351۶,۹۴۱تومان $3.224B ۱۸۴.۵ همت $11.37M ۶۵۰.۸ میلیارد ت 1.62%-1.00%cronos-chart
35$1.24۷۱,۴۵۴تومان $3.315B ۱۸۹.۷ همت $785.8M ۴۴.۹۶ همت 2.54%27.19%arbitrum-chart
36$0.110677۶,۳۳۰تومان $3.207B ۱۸۳.۵ همت $57.62M ۳.۲۹۶ همت 0.91%3.59%stellar-chart
37$0.998927۵۷,۱۴۰تومان $3.117B ۱۷۸.۴ همت $5.485B ۳۱۳.۸ همت 0.18%-0.06%first-digital-usd-chart
38$0.327427۱۸,۷۲۹تومان $3.114B ۱۷۸.۱ همت $91.69M ۵.۲۴۶ همت 2.42%2.53%the-graph-chart
39$441.50۲۵,۲۵۴,۶۸۸تومان $3.019B ۱۷۲.۷ همت $29.79M ۱.۷۰۴ همت 0.52%18.21%bittensor-chart
40$3.30۱۸۹,۰۸۳تومان $3.302B ۱۸۸.۹ همت $786.3M ۴۴.۹۹ همت 9.37%22.67%dogwifhat-chart
41$48.37۲,۷۶۷,۱۸۴تومان $2.903B ۱۶۶.۱ همت $5.385M ۳۰۸.۱ میلیارد ت 0.32%-1.73%okb-chart
42$2.07۱۱۸,۹۲۳تومان $3.039B ۱۷۳.۹ همت $53.32M ۳.۰۵۱ همت 4.37%3.02%stacks-chart
43$2.63۱۵۰,۵۱۱تومان $2.860B ۱۶۳.۶ همت $402.6M ۲۳.۰۳ همت 1.06%3.59%optimism-ethereum-chart
44$2,809.78۱۶۰,۷۲۵,۱۲۱تومان $2.606B ۱۴۹.۱ همت $79.43M ۴.۵۴۵ همت 1.68%0.76%maker-chart
45$143.12۸,۱۸۷,۱۰۳تومان $2.640B ۱۵۱.۰ همت $44.29M ۲.۵۳۴ همت 0.17%5.51%monero-chart
46$0.036882۲,۱۰۹تومان $2.682B ۱۵۳.۴ همت $59.82M ۳.۴۲۲ همت 3.03%6.61%vechain-chart
47$40.38۲,۳۱۰,۳۸۸تومان $2.644B ۱۵۱.۳ همت $66.04M ۳.۷۷۸ همت 2.41%-16.02%arweave-chart
48$1.07۶۱,۲۵۹تومان $2.505B ۱۴۳.۳ همت $122.9M ۷.۰۳۱ همت 2.9%-4.44%sui-chart
49$26.08۱,۴۹۲,۱۹۴تومان $2.436B ۱۳۹.۴ همت $64.17M ۳.۶۷۲ همت 4.21%-2.42%injective-chart
50$0.845137۴۸,۳۴۳تومان $2.369B ۱۳۵.۶ همت $148.2M ۸.۴۷۸ همت 2.94%-11.16%fantom-chart

درباره لیست قیمت ارز دیجیتال

در حال حاضر حدود ۲۹,۲۰۴ ارز دیجیتال که در ۵۱ صرافی بین‌المللی معامله می‌شوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم‌اکنون حدود ۳ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۲.۷۴ درصد، ۱۸.۱۴ درصد و ۴.۲۵ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهند.
در لیست قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال می‌توانید علاوه بر شاخصه‌هایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامع‌تری مثل کیف پول‌ها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۵۷,۲۱۴.۲۴ تومان است.


سؤالات متداول

چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟

حجم معاملات، ارزش بازار یا مارکت کپ، اخبار پیرامون هر کوین و وضعیت کلی بازار کریپتو از جمله مهمترین مواردی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کنند.

چطور قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟

سرویس قیمت وب سایت ارزدیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین گزینه برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای هر کدام از ارزهای بازار است. در این سرویس علاوه بر قیمت اطلاعات کامل‌تری نظیر نمودار تکنیکال نیز قابل رؤیت است.

پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به اضافهٔ پیگیری اخبار این حوزه اصلی‌ترین راه‌های پیش بینی قیمت هستند. در ارزدیجیتال به‌صورت مداوم تحلیل‌هایی برای پیش بینی نرخ تبادل ارزهای دیجیتال برتر بازار قرار می‌گیرد.