گوگل: هوش مصنوعی لزوما باعث بیکاری گسترده نمی‌شود

گوگل: هوش مصنوعی لزوما باعث بیکاری گسترده نمی‌شود

طبق مطالعه‌ای که گوگل منتشر کرد، رابطه‌ مستقیمی میان گسترش فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی و بیکاری وجود ندارد. با این حال، انتظار می‌رود هوش مصنوعی مولد به سرعت پیشرفت کند. اگرچه این فناوری ممکن است منجر به بیکاری گسترده نشود، ولی شواهدی وجود دارد که می‌تواند باعث تخلیه نیروی کار ماهر و با درآمد بالا شود. همچنین احتمال دارد رقابت میان شرکت‌ها را مختل کند و به چند شرکت برتر اجازه دهد تا رقبای خود را عقب بیندازند.

عرفان بدری

 مشاهده منبع خبر
cointelegraph
error in loading comments. please attention